Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

  • Krosno; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie; profesor, rektor
  • Kraków; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich