prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

  • Kraków, Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Kierownik Katedry, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, b. Członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich w 2013 roku