prof. dr hab. Tomasz Dietl

  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki; Instytut Fizyki Teoretycznej
  • Członek Rady Kuratorów PAN; Członek rzeczywisty PAN; członek krajowy korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, b. członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Kluczowych dotyczących Badań i Rozwoju, Kierownik Laboratorium Kriogeniki i Spintroniki oraz Zespołu Zjawisk Spinowych Instytutu Fizyki PAN, laureat nagrody FNP 2006