prof. dr hab. Wiesław Nowiński

  • Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Instytut Informatyki
  • Laureat European Inventor Award; autor komputerowej mapy mózgu; Agency for Science, Technology and Research w Singapurze