prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

  • Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Neurologii i Neurochirurgii
  • Prorektor ds. zadań uczelni medycznej i kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii