prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak

  • Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa