USTAWA

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Ustawa

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.

Od 19 września działa strona poświęcona nowej ustawie konstytucjadlanauki.gov.pl

19 września 2017 w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt obejmuje całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie przez kilka lat.

Pierwszy etap

Konkurs na założenia do ustawy

1 marca 2017 zaprezentowano wyniki prac trzech zespołów przygotowujących projekty założeń do nowej ustawy.

Multimedia

Prezentacje

 • Prezentacja nr 1
  Zespół Prof. Huberta Izbedskiego

  Pobierz w formacie PDF lub PPT
 • Prezentacja nr 2
  Zespół Prof. Marka Kwieka
  Pobierz w formacie PDF lub PPT
 • Prezentacja nr 3
  Zespół Dr. Hab. Arkadiusza Radwana
  Pobierz w formacie PDF lub PPT